Şirket Haberleri

Hisse fiyatlarına yön verecek BOMBA haberler

4 Mayıs 2018 Cuma günlük şirket haberleri

Hisse fiyatlarına yön verecek BOMBA haberler

4 Mayıs 2018 09:24
-A

+A

4 MAYIS GÜNLÜK ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirkeler günlük olarak şirketlerine dair gelişmelerden yatırımcıları haberdar etme yükümlülüğü var.

Bu sebepten dolayı şirketlerde meydana gelen önemli gelişmeler kamuoyu ile paylaşılıyor.

Son günlerde şirketlerden en çok gelen haberler 2018 yılı 3 aylık bilançolar,temettü ve sermaye artırımları yer alıyor.

Şirketlerden gelen bilançolara ve diğer haberlere Ziraat Yatırım'ın çeşitli tavsiyeleri oluyor.

Bugün yayımlanan raporda yer alan şirket haberleri ve Ziraat Yatırım'ın tavsiyeleri:

Ak Enerji (AKENR, Nötr): Ak Enerji'nin 1Ç2018'deki ana ortaklık net dönem zararı 144,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılına aynı çeyreğinde 151,8mn TL zarar kaydetmişti. Şirket'in brüt karı ise %47 oranında artarak 31,1mn TL'ye yükselirken, brüt kar marjı %6 ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki %5 brüt kar marjının üzerinde gerçekleşmiştir. Yüksek döviz açık pozisyonu bulunan Şirket'in net finansman giderleri 1Ç2018'de 198mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre 42mn TL artış göstermiştir.

Akçansa (AKCNS, Öneri "AL", Nötr): Akçansa'nın 1Ç2018'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 oranında artarak 41,4mn TL olmuştur. Net kar bizim beklentimiz olan 60mn TL'nin altında gelirken, 41mn TL olan piyasa beklentisine yakın gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler beklentimizin altında gelirken, net finansman giderleri beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in brüt karı ise 69,8mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %47 oranında artış göstermiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %11 ve %18 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %12 ve %16 idi.

Petkim (PETKM, Negatif): Şirketin 2018 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,1 oranında gerileyerek 131,4mn TL'ye inmiş ve hem piyasa beklentisi olan 289mn TL'nin hem de bizim beklentimiz olan 375mn TL'nin oldukça altında kalmıştır. Tahminimizdeki sapmada hem satış gelirlerinin hem de brüt kar marjının beklentilerimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur. Satış miktarındaki %1'lik gerilemenin de etkisiyle ilk çeyrekte satış gelirleri bir önceki yılın aynı döneminde göre sadece %6 oranında artış kaydetmiştir. Diğer taraftan satış maliyetlerindeki artış %22,8 olmuştur. Buna bağlı olarak da brüt kar %41,1 oranında gerileyerek 276mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı da %26,4'ten %14,7'ye gerilemiştir. Buna ilaveten operasyonel giderler de %46,5 oranında artarak, diğer faaliyetlerden gelirler de 46mn TL'den 20mn TL'ye gerileyerek karı olumsuz etkilemiştir. Böylece faaliyet karı %56,1 oranında gerilemiş ve 195,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net finansman giderleri de 10,6mn TL'den 36,8mn TL'ye yükselerek dönem karını olumsuz etkilemiştir.

Polisan Holding (POLHO, Nötr): Şirketin ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,4 oranında artarak 18,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri %40 oranında artan şirketin brüt karı ise %21,8 oranında artarak 34,8mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %22 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler de 3mn TL'den 1,6mn TL'ye gerilemiştir. Buna bağlı olarak faaliyet karı %10,8'lik artışla 27mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Tümosan Motor (TMSN, Pozitif): T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından Şirkete tebliğ edilen yazıda, Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında sunulan tekliflerin değerlendirme sürecinin tamamlandığı, Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı doğrultusunda Şirket dışındaki adaylardan biri ile sözleşme görüşmelerine başlandığı, Tümosan'nın ikinci firma olarak belirlenmiş olduğu bildirilmiştir.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Öneri "AL", Sınırlı Pozitif): Yapı Kredi Bankası 2020 strateji ve hedeflerine ait beklentileri açıkladı. Banka, 1 milyar ABD doları sermaye arzı ve yaklaşık 0,5 milyar ABD doları ilave ana sermaye ihracı ile yaklaşık 1,5 milyar ABD doları sermaye artışı planlamaktadır. Banka ayrıca, 2020'de temettü ödemesine tekrar başlanmasını planlamaktadır. Diğer yandan, hem kredilerde hem de mevduatta küçük ölçekli işlere odaklanılması, "anabanka müşterisi" penetrasyonunun artırılması, dijital bankacılık uygulamalarının hızlandırılması, iyileştirilmiş tahsilat süreci ve takipteki krediler için aktif stok yönetimi Banka'nın bazı hedefleri arasında yer almaktadır. 2020 hedefleri çerçevesinde, ortalama maddi özkaynak karlılığının %17'den büyük, gider/gelir oranının %36'dan küçük, gelir marjının %4,7'den büyük, sermaye yeterlilik rasyosunun %14'ten büyük ve takipteki krediler oranının %3,7 oranında olması beklenmektedir. Son olarak, hacimlerdeki dengeli büyüme sayesinde kredi mevduat oranının %110 - %115 seviyelerinde tutulması öngörülmektedir.

Reysaş GYO (RYGYO, Nötr): Reysaş GYO'nun 1Ç2018'deki net dönem zararı bir önceki yıla göre önemli bir değişim göstermeyerek 13,2mn TL olmuştur. Şirket'in brüt karı ise %32 oranında artarak 28,1mn TL'ye yükselirken, brüt kar marjı %86 ile bir önceki yılın aynı çeyreğinin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in net finansman giderleri 1Ç2018'de 41,8mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre 8,2mn TL artış göstermiştir.

Yünsa (YUNSA, Pozitif): Şirket'in 2018 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı 5,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde Şirket 0,3mn TL ana ortaklık kaydetmişti. Şirket'in brüt karı da yine aynı dönemler itibariyle %29 oranında artarak 1Ç2018'de 22,5mn TL'ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %8 ve %31 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %0,4 ve %26 idi.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Bankacılık sektörü Mart ayı net dönem karı bir önceki aya göre %44 oranında artarak 5.528mn TL olarak gerçekleşmiştir. Kredilerden alınan faiz geliri %17 artarken, bir önceki ayda eksik gün sayısı bu yüksek artışta önemli bir etmen olmuştur. Mart ayında TL kredi faizlerinde önemli bir değişim gözlenmezken, YP bazlı kredi faizlerinde yükseliş gözlenmiştir. Nitekim YP cinsi kredi faizlerinden alınan faiz gelirleri %26 oranında artış göstermiştir. Menkul kıymetlerden alınan faiz gelirleri ise %14 artmıştır. Diğer yandan, mevduatlara verilen faizlerde ise %13 artış gözlenmiştir. Sonuç olarak net faiz geliri Mart ayında %20 oranında artarak 11.425mn TL'ye yükselmiştir. Mart ayında ücret ve komisyon gelirleri de ilk çeyrek sonu olmasının da etkisiyle %22 gibi yüksek bir oranda artarken, 475mn TL'lik temettü gelirleri de karı desteklemiştir. Kurlardaki oynaklık ticari zararın artmasına neden olurken, bir önceki aya göre ticari zarar 239mn TL artarak 1.192mn TL'ye yükselmiştir. Öte taraftan, diğer faaliyetlerindeki artış karı desteklerken; operasyonel ve karşılık giderlerindeki artış karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Mart ayı karı ile birlikte bankacılık sektörünün 2018 yılı ilk çeyrek net dönem karı bir önceki aynı dönemine göre %5 oranında artarak 13.912mn TL'ye yükselmiştir. Bankacılık sektörünün ortalama özsermaye ve aktif karlılığı artan karlılığa bağlı olarak Mart ayında yükselerek sırasıyla %15,2 ve %1,7 olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayındaki eksik gün sayısına bağlı olarak net faiz gelirlerindeki azalma Mart ayında yerini tekrar yükselişe bırakmıştır. Net faiz marjı bir önceki aya göre 13baz puanlık bir artışla %3,81 olmuştur. Sorunlu kredi oranı ufak çaplı bir düşüşle %2,90 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye yeterlilik oranı ise kur ve ödenen temettülerin etkisiyle 15 baz puan azalarak %16,56 olarak gerçekleşmiştir.          Sonuç olarak, bir önceki ay eksik gün sayısı ve TÜFE endeksli tahvillerden elde edilen gelirin düşmesi karı baskılamasının etkisi Mart ayında tersine dönmüş ve Mart ayında, ücret ve komisyon gelirlerindeki artış ve temettü gelirleri karı desteklerken sektörün aylık kar rakamı ilk defa 5 milyar TL'yi aşmıştır. Nisan ayında TÜFE endekslilerin getirilerinde, genel olarak çoğu bankanın yöntem değişikliği ile tahmini enflasyon kullanmasına bağlı olarak önemli bir değişim olmayacağını, diğer yandan kurlardaki artışın ticari kar zarar vasıtasıyla karlılık üzerinde baskı yapabileceğini düşünmekteyiz. Ek olarak kredi fiyatlamalarının olumlu etkisinin Nisan ayında da kredi mevduat makasına olumlu katkı sağlamaya devam edeceğini öngörüyoruz.

Otomotiv: Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2018 Nisan ayında yurtiçi otomobil satışları %5 azalırken, hafif ticari araç satışları %11 gerilemiştir. Toplam hafif araç satışları ise %6 düşüşle 71.126 adet olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle, 2018 yılı ilk 4 ayda toplam hafif araç satışları %1 gerilemeyle 229.556 adet olmuştur.

Kaynak: ZİRAAT YATIRIM

BORSAAJANS.COM' UN YASAL UYARISI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.  Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir
Facebook'ta paylaş butonu
Print
  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR
LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku