9 Aylık

Ereğli Fort Oto Garanti Soda bilanço analizi

Ziraat Yatırım 9 aylık şirket bilanço analizleri

Ereğli Fort Oto Garanti Soda bilanço analizi

26 Ekim 2018 10:17
-A

+A

Ereğli Fort Oto Garanti Soda 9 aylık bilanço analizi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2018 yılı 9 aylık (3.çeyrek) bilançoları açıklanmaya devam ediyor.

Dün seans kapandıktan sonra Ereğli,Garanti Bankası,Anadolu Cam ve Soda gibi büyük şirketlerin bilançoları açıklandı.

Şirketlerden gelen bilançolara aracı kurumların analizci kadrosu da yorumlarını paylaştılar.

Ziraat Yatırım analistlerince yapılan bilanço analizleri

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Nötr): Şirket'in 3Ç2018'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15 oranında artarak 63,6mn TL'ye yükselmiştir. Beklenti Şirket'in bu çeyrekte 69mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Diğer yandan, Şirket'in teknik bölüm dengesi 3Ç2018'de 55,4mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15 oranında artış göstermiştir. Şirket'in yatırım gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %55 oranında artarak 38mn TL olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2018 yılı Ocak - Eylül net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %18 oranında artarak 199mn TL'ye yükselmiştir.

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları (EREGL, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2018 yılı 3. Çeyrek ana ortaklık net dönem karı 1.337,9mn TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %68,9 oranında artış kaydetmiş ancak piyasa beklentisi olan 1529,6mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %77,7 oranında artarak 7.792mn TL'ye yükselen Şirket'in brüt karı %118,7 oranında artarak 2.467,4mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı da 3Ç2018'de 5,9 puan artarak %31,7 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,8 oranında artmış ve 161,8mn TL olmuştur. Esas faaliyetlerden diğer gelirler ise 120,2mn TL olmuştur. Bunların neticesinde Şirketin faaliyet karı da 2.425,9mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %135,6 oranında artış göstermiştir. Şirketin net finansman geliri de 424,8mn TL artış kaydederek 451,7mn TL'ye yükselmiştir. Kaydedilen 1,471,7mn TL'lik yüksek vergi gideri sonrası net dönem karı 1.403mn TL olurken, ana ortaklığa düşen pay 1.337,9mn TL olmuştur. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık ana ortaklık net dönem karı 3.914,3mn TL'ye ulaşmıştır. 2017'nin aynı döneminde şirketin ana ortaklık net dönem karı 2.561,6mn TL idi.

İskenderun Demir Çelik (ISDMR, Pozitif): Şirketin 2018 yılı 3. çeyreğe ait net dönem karı 1.040,8mn TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %107,4 oranında artış kaydetmiştir. Satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %88,8 oranında artarak 4.741mn TL'ye ulaşan şirketin brüt karı ise %130,1 oranında artarak 1.484mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da 3Ç2018'de 5,6 puan artarak %31,3 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 oranında artmış ve 62,2mn TL olmuştur. Esas faaliyetlerden diğer gelirler ise 93,8mn TL olmuştur. Bunların neticesinde Şirketin faaliyet karı da 1.515mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %151,9 oranında artış göstermiştir. Finansman tarafında ise 332,6mn TL net gelir kaydedilmiş ve böylelikle vergi öncesi kar 1.849mn TL olmuştur.807,8mn TL'lik yüksek vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 1.040,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 2.962mn TL'ye ulaşmıştır. 2017'nin aynı döneminde şirketin net dönem karı 1.548mn TL idi.

Ford Otosan (FROTO, Nötr): Ford Otosan'ın 2018 yılı 3. çeyrek net dönem karı 353,8mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 445mn TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 384mn TL'nin altında gerçekleşmiş ve hafif olumsuz bir görünü sergilemiştir. Ford Otosan'ın 3Ç2017'deki net dönem karı 345,9mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,7 oranında artmış ve 7.772mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artış yurtdışı satış gelirlerindeki %79'luk yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2017'nin aynı çeyreğine göre adetsel bazda %56 gerilerken, yurtdışı satışlar ise adetsel bazda %24 artış kaydetmiştir. Satışların maliyeti, gelirlerdeki artıştan kısmen daha yüksek, %43,1 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %30,9 artışla 822,1mn TL'ye ulaşırken, brüt kar marjı 0,9 puan düşüşle %10,6 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen seneye göre %19,3 artmış ve 302,8mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 3Ç2018'de 210,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet karı %73,6 artışla 728,3mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 1,7 puan artışla %9,4 olmuştur. FAVÖK de %63 artışla 878mn TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 1,5 puan artışla %11,3 olmuştur. Net finansman giderleri geçen seneye göre 174,9mn TL artarak 238,9mn TL'ye yükselmiştir. Şirket 3. çeyrekte 135,6mn TL'lik vergi gideri yazmıştır. Bu gelişmeler neticesinde 3. çeyrek net dönem karı 2017 3. çeyreğe göre %2,3 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da 1,8 puanlık düşüşle %4,6 olarak hesaplanmaktadır. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2018 yılı 9 aylık net dönem karı %29,9 artışla 1.272mn TL olmuştur.

Şirket ayrıca 2018 yılı beklentilerini revize etmiştir. Buna göre şirketin yurtiçi perakende satış hacmi beklentisi 85-95bin adetten 60-70 bin adete indirilirken, ihracat beklentisi ise 320-330 bin adette sınırlı kalmıştır. Şirketin 385-395bin adet olan üretim beklentisi ise 370-380'e çekilmiştir. Ayrıca, 2018 yılı yatırım harcamaları beklentisi 175mn EUR'dan 180-200mn EUR'ya yükseltilmiştir. Ford Otosan'ın Türkiye toplam otomotiv pazarı beklentisi de 780-830bin adetten 550-600bin adete gerilemiştir.


Garanti Bankası (GARAN, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Garanti Bankası'nın 2018 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %12,3 oranında azalarak 1.673mn TL'ye gerilemiş ve beklentimiz olan 1.670mn TL'ye paralel gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi ise 1.627mn TL idi. Diğer taraftan ticari kar beklentimizin üzerinde gerçekleşirken, ayrılan serbest karşılık miktarı da o kadar beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir.

Anadolu Cam (ANACM, Pozitif): Şirket'in 3Ç2018'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %165 oranında artarak 147,3mn TL'ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi yılın üçüncü çeyreğinde 115mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %61 oranında artarak 3Ç2018'de 280,3mn TL olmuştur. Şirket'in yılın üçüncü çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %16 ve %31 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %9 ve %29 idi. Öte yandan, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılı Ocak - Eylül ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %125 oranında artarak 376,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Soda Sanayii (SODA, Pozitif): Şirket'in 3Ç2018'deki ana ortaklık net dönem karı 818mn TL gerçekleşerek geçen yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen 139mn TL ana ortaklık karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi Şirket'in yılın üçüncü çeyreğinde 668mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %113 oranında artarak 434,8mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre 214mn TL artarken, döviz fazlası bulunan Şirket'in net finansman gelirleri de bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre 191,8mn TL artarak kardaki artışa destek vermiştir. Şirket'in yılın üçüncü çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %85 ve %45 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %23 ve %34 idi. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılı Ocak - Eylül ana ortaklık net dönem karı ise 1.474,7mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 422,6mn TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Trakya Cam (TRKCM, Nötr): Şirket'in 3Ç2018'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %72 oranında artarak 275,8mn TL'ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi yılın üçüncü çeyreğinde 291mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %69 oranında artarak 525,2mn TL olmuştur. Şirket'in yılın ikinci çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %17 ve %31 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %16 ve %31 idi. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılı Ocak - Eylül ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki çeyreğe göre %84 oranında artarak 780,2mn TL'ye yükselmiştir.

Tekfen Holding (TKFEN, Sınırlı Pozitif): Tekfen'in 2018 yılının üçüncü çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 448mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 390,7mn TL'nin, hem piyasa beklentisi olan 373,4mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tekfen'in 3Ç2017 ana ortaklık karı 130,8mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada finansman gelirlerinin beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Tekfen'in satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre özellikle taahhüt tarafı gelirlerindeki artışın etkisiyle %88,6 oranında artarak 3,3 milyar TL'ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış ise hafif altında gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar da %107 oranında artarak 483,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %73,1 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2017'deki net 29,6mn TL'lik gidere karşın 3Ç2018'de 230,5mn TL gider kaydedilmiştir. Diğer taraftan finansman tarafında 3Ç2017'da kaydedilen 22,4mn TL'lik gelire karşın 3Ç2018'de kaydedilen 415,9mn TL'lik gelir kardaki artışta önemli etkenlerden olmuştur.

Üçüncü çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Tekfen'in Ocak-Eylül ana ortaklık net dönem karı 968mn TL'ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %87,5 oranında artış kaydetmiştir.

Tekfen ayrıca güçlü gelen ilk dokuz ay sonuçları ardından 2018 yılı beklentilerini yeniden revize etmiştir. Buna göre Holding, toplam 2018 satış gelirleri beklentisini 11.274mn TL'den 12.887mn TL'ye çıkarırken, FAVÖK beklentisini 1.148mn TL'den 1.487mn TL'ye, net kar beklentisini de 948mn TL'den 1.416mn TL'ye yükseltmiştir.


Denizli Cam (DENCM): Şirket 3Ç2018'de 0,9mn TL zarar kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemindeki zarar 2,3mn TL idi. Brüt karın aynı dönemler itibariyle 3,1mn TL artması zararı azaltırken, finansman giderleri 1,2mn TL artış göstermiştir. Şirket'in yılın ilk dokuz ayındaki zararı ise 1,5mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemindeki 6mn TL zararın altında gerçekleşmiştir.

Bosch Fren Sistemleri (BFREN): Şirket'in 3Ç2018'de net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 oranında artarak 10,2mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,2 oranında artış kaydederek 56,3mn T'ye yükselirken, satışların maliyetindeki görece yüksek artışa bağlı olarak brüt kar sadece %9,6 oranında artarak 9,8mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise %92,6 oranında artmış ve 3,4mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise 3,4mn TL net gelir kaydeden şirketin 3. Çeyrek sonuçları ile birlikte 9 aylık net dönem karı 27mn TL olmuştur. 2017'nin aynı döneminde şirketin net dönem karı 15,4mn TL idi.

Kaynak : ZİRAAT YATIRIM

BORSAAJANS.COM' UN YASAL UYARISI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.  Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir

 

Facebook'ta paylaş butonu
Print
  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR
LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku